NAFAKA NEDİR? NAFAKA TÜRLERİ

NAFAKA NEDİR? NAFAKA TÜRLERİ

Nafaka Nedir?

Bir kişiyi geçindirmek ile yükümlü olan kişinin, o kişiye ödemek durumunda olduğu ve mahkeme kararıyla bağlanan aylık anlamına gelmektedir.

Nafaka Türleri

 1. Tedbir Nafakası
 2. İştirak Nafakası
 3. Yoksulluk Nafakası
 4. Yardım Nafakası

TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

Boşanma davası açılmadan önce ya da boşanma davası açıldıktan sonra, eşlerden birinin ya da ergin olmayan çocukların geçinmesinin sağlanması için hükmedilmiş olan nafaka türüdür. Tedbir nafakaları, dava tarihinden boşanma durumu kesinleşene kadar devam eder. Tedbir nafakasını eşlerden birinin talep etmesi mümkündür ve tedbir nafakası boşanma davaları açılmadan da talep edilebilir.

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

Boşanma, ayrılık durumundan sonra velayet hakkını almayan kişi, velayet hakkını alan kişiye, çocukların, bakım, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile gücünün yettiği oranda aylık olarak ödemekle yükümlü olduğu paradır. İştirak nafakasının alınabilmesi için velayet hakkı olan kişinin nafaka talebinde bulunması gerekir. İştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurur, evlenir ya da mahkeme kararı ile ergin kılınır ya da vefat eder ise son bulur.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Evliliğin boşanma ile son bulması nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eş için, diğer eş aleyhine hükmedilen olan nafakadır. Yoksulluk nafakasının herhangi bir süresi yoktur. Nafakayı alan kişi eğer evlenir ya da vefat eder ise yoksulluk nafakası ortadan kalkar.

 • Fiilen evliymiş gibi yaşayan,
 • Geliri olan ve yoksulluğa düşmeyecek olan eş,
 • Memur olan eş,
 • Mesleği olan ve buna bağlı kazancı olan,
 •  İşten kendi rızası ile ayrılan ve yoksulluğa düşmeyen eş,
 • Kendi isteği ile yoksulluğa düşmüş eş,
 • Eşiyle aynı parayı kazanan eş,
 • Eşi yoksul olan eş,
 • Sürekli kumar oynayan eş,
 • Maaşı, aylığı, emekli aylığı, yaşlılık aylığı yeterli olan eş,

Yoksulluk nafakası alamaz.

YARDIM NAFAKASI NEDİR?

Yardım nafakalarının evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimse, yardım etmediği durumda yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyuna ödediği nafakadır.

NAFAKA DAVALARINDA GÖREVLİ OLAN MAHKEME

Nafaka davalarında görevli olan mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya bakar.

Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi

Madde 176- Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

NAFAKA NEDİR? NAFAKA TÜRLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön