BOŞANMA DAVALARI

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma Nedir?

Boşanma evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelmektedir. Hukuken geçerli olan evliliğin yasal olarak sona ermesidir. Eşlerden biri, evlilik birliğinin devam etmesini istemez ise dava açıp belirli sebepler ile boşanma talep edebilmektedir.

Hukukumuzda, iki çeşit boşanma davası bulunmaktadır.

 1. Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin ortak karar verip anlaşarak evliliği bitirmek istemeleri anlamına gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının şartları vardır.

 • Eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.
 • Eşlerin, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varmış olması gerekmektedir.
 • Eşlerin, anlaşmalarını duruşmada hazır bulunarak beyan etmesi gerekmektedir.
 • Hakimin eşler arasındaki anlaşmayı uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için yukarıda bulunan maddelerin her birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Aşamaları

 • Eşler tarafından anlaşmalı boşanma kararı alınır.
 • Eşler arasında boşanma protokolü hazırlanır.
 • Hazırlanmış olan protokolde velayet, nafaka ve tazminat gibi konuların düzenlenmesi yapılır.
 • Hazırlanmış olan protokol taraflar tarafından imzalanır.
 • İmzalanan protokolden sonra dava dilekçesi hazırlanır.
 • Hazırlanmış olan protokol ve dava dilekçesi ile boşanma davası açılır.
 • İvedi duruşma günü istenir.
 • Tarafların her ikisi de duruşma günü mahkemede bulunur.
 • Taraflar boşanma iradelerini açıklar ve protokolde bulunan imzaları ikrar eder.
 • Mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma kararı verilir.
 • Gerekçeli karar yazılır.
 • Gerekçeli karar tebliğ alınır.
 • Taraflar temyizden feragat eder.
 • Kararın kesinleşmesi yapılır.
 • Son olarak nüfus müdürlüğüne karar gönderilir ve taraflar kimliklerinin değişikliğini yapabilir.
 • Çekişmeli Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davasının dışında kalan tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarıdır.

Medeni Kanun’a göre, boşanma davası açma sebepleri:

 • Zina sebebiyle boşanma davası

Eşlerden birinin zina etmesi durumunda diğer eş zina nedeniyle boşanma davası açabilmektedir. Davaya hakkı olan eş, boşanma sebebini öğrendiği tarihten başlayarak altı ay ve her halde zina eylemi üzerinden beş yıl geçmesi durumunda dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar nedeniyle boşanma

Eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi ya da kendisine kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışlarda bulunması boşanma davası açılması için bir sebeptir.

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma

Eşlerden herhangi biri küçük düşürücü bir suç işler ya da haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden dolayı onunla birlikte yaşanması diğer eşten beklenmezse, eşin her zaman boşanma davası açabilmesi mümkündür.

 • Terk nedeniyle boşanma

Eşlerden biri evliliğin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği ya da haklı bir sebep olmadan ortak olan konuta dönmediği durumda terk edilen eş boşanma davası açabilir.

Boşanma davaları birçok sorun doğurur, bundan dolayı boşanma davaları hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman olan avukatlardan destek almanızı öneriyoruz. Daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

BOŞANMA DAVALARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön