BABALIK DAVASI

BABALIK DAVASI

Çocuğun doğumundan sonra çocuk ile ana arasında doğum ile soybağı oluşmaktadır. Çocuğun doğumundan sonra ana ile çocuk arasında hukuki olarak bir bağ olabilmesi için herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur ancak baba ile aynı şey söz konusu olamamaktadır. Çocuğun baba ile arasında ki soybağının oluşması için ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükmü yani babalık davası ile kurulmaktadır. Evlilik dışında olan çocukla baba arasında bir bağ oluşabilmesi için babanın çocuğu tanıması ya da babalık davasının açılması gerekmektedir. Babalık davasını tam olarak açıklamak gerekir ise, evlilik dışı doğmuş olan çocuğun biyolojik babası ile arasında bağ oluşabilmesine mahkeme tarafından karar verilmesidir. Babalık davası baba olarak düşünülen kişiye açılan bir davadır.

BABALIK DAVASI KİM TARAFINDAN AÇILIR?

Türk Medeni Kanunu 301. Maddeye göre babalık davası açma hakkı ana ve çocuğundur. Eğer babalık davası açılacak olan baba ölmüş ise, davanın babanın mirasçılarına karşı açılması mümkündür. Bunun sebebi babayı resmi olarak kimliğe yazdırabilmek ve bir yandan babadan kalan mirasta pay sahibi olabilmektedir. Baba eğer ki çocuğunu resmi olarak üzerine kayıt etmek istiyor ise bu yola başvurup bunu tek taraflı olarak da gerçekleştirebilir. Ananın babalık davası açabilmesi için babayı biliyor olması gerekmektedir.

BABALIK DAVASI NASIL AÇILIR?

Babalık davasının açılmasında en önemli şart annenin belli olmasıdır. Babalık davasının açılabilmesi için ikinci olan şart, çocuk ile başka bir erkek arasında herhangi bir soybağının kurulmamış olmasıdır. Evli olan bir kadının kocasından başka bir kişiden hamile kalması ve çocuğun evlilik içerisinde doğması durumunda Türk Medeni Kanunu’na göre çocuk evli olan babaya bağlıdır. Babalık davasının açılabilmesi için son şart, ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmiş olmasıdır. Babalık davasını açacak olan tarafın durumu Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye ihbar etmesi gerekir.

DAVA SÜRECİ

Davada taraflar mahkemeye bütün itiraz ve iddialarını sunarlar, mahkeme de bilirkişi aracılığı ile DNA test yoluna başvurur ve başvurulan bu test sonucu dava kararının verilmesinde önemli bir rol oynar.

BABALIK DAVASINDA SÜRELER

Babalık davasının çocuğun doğumundan önce ya da sonra açılması durumu söz konusudur.  Ananın dava hakkı doğumdan itibaren 1 yıldır. Bu sürenin geçmesi bu davanın açılamayacağı anlamına gelmektedir. Eğer ki çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi var ise bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihten itibaren işler.

BABALIK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Babalık davası yetkili ve görevli olan Aile Mahkemelerinde açılır.

Babalık davası ücreti nedir?

Babalık davası ücretinde birçok farklı masraf bulunmaktadır. Avukata verilen vekâlet ücreti dışında en az bin TL civarındadır bir dava ücreti vardır. Davanın kazanılması durumunda bu masrafların babaya yüklenmesi mümkündür.

BABALIK DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön